دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم آزاده مختاري‌كرچگاني دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

          دفاع از رساله خانم آزاده مختاري‌كرچگاني دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان: «نقش اصطكاك مالي بر آثار انتقال سياست پولي در اقتصاد ايران (كانال وام‌دهي بانك)» به راهنمايي خانم دكتر خديجه نصراللهي روز دوشنبه مورخ 30/11/96 ساعت 1 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/29
تعداد بازدید:
76
منبع:
Powered by DorsaPortal