جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاعيه آقاي عليرضا رضاخواه دانشجوي دكتري علوم سياسي روز يكشنبه 29 بهمن برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي عليرضا رضاخواه دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" مقايسه استثناگرايي ايراني و استثناگرائي آمريكايي و تأثير آن بر روابط دو كشور" به راهنمايي آقاي دكتر عليرضا آقاحسيني و مشاورت دكتر حسين مسعودنيا روز يكشنبه 29/11/96 ساعت 14 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.


تاریخ:
1396/11/28
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal