دفاع نسرين جمشيدي به شماره 931915094301

دفاع نسرين جمشيدي

دفاع نسرين جمشيدي به شماره 931915094301 با عنوان : تأثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط قيمت سهام آتي

دفاع نسرين جمشيدي به شماره دانشجويي 911915094301 با عنوان : «تأثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط قيمت سهام آتي» در تاريخ 28/11/96 در ساعت 10-12
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal