دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم حنانه حيدري دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

         دفاع از رساله خانم حنانه حيدري دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل همزمان تاثير قدرت اجباري و قدرت تشويقي مسئولان مالياتي بر تمكين مالياتي در چارچوب نظريه شيب لغزنده» به راهنمايي آقاي دكتر مجيد صامتي روز دو‌شنبه مورخ 30/11/96 ساعت 30/10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
86
منبع:
Powered by DorsaPortal