دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي شهريار همتي‌فراهاني دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

          دفاع از رساله آقاي شهريار همتي‌فراهاني دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل عوامل موثر بر قيمت مسكن در شهر اسفهان با استفاده ار مدل رگرسيون گام به گام» به راهنمايي آقاي دكتر مجيد صامتي روز دو‌شنبه مورخ 30/11/96 ساعت 15/9 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
78
منبع:
Powered by DorsaPortal