دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم راضيه رضايي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي


          دفاع از رساله خانم راضيه رضايي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «بررسي اثر يكپارچگي مالي بين‌المللي بر بهره‌وري كل عوامل توليد» به راهنمايي خانم دكتر منيره رفعت روز ‌شنبه مورخ 28/11/96 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal