جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي مهزيار كاوه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي مهزيار كاوه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
با عنوان : تحليل و نقد مفهوم حق ارتفاق منفي در حقوق ايران 
استاد راهنما : دكتر الشريف         استاد مشاور: دكتر فصيحي زاده
زمان : دوشنبه 30 بهمن ماه ساعت 30/12 
مكان : كلاس 22 همكف دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
124
منبع:
Powered by DorsaPortal