جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم مرادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ....

جلسه دفاع خانم مرادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
باعنوان : تحليل قلمرو آزادي متعاقدين در اجراي آثار قراردادي
استاد راهنما : دكترشهابي              استاد مشاور: دكترطبيبي
زمان : دوشنبه 30 بهمن ماه ساعت 12 
مكان : كلاس 20 طبقه اول دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
74
منبع:
Powered by DorsaPortal