جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم مهرپويان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي...

جلسه دفاع خانم مهرپويان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
باعنوان : امكان سنجي جرم انگاري انكار وقايع تاريخي در حقوق كيفري ايران
استاد راهنما : دكتر پوربافراني       استاد مشاور: دكترقائم فرد
زمان : شنبه 28 بهمن ماه ساعت 30/15
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1396/11/25
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal