دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فرشته قائمي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

           دفاع از رساله خانم فرشته قائمي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان: «تحليل اثرات متغيرهاي اقتصادي بر تعداد گردشگران بين‌المللي وارد شده به ايران با تاكيد بر رشد اقتصادي و اشتغال)» به راهنمايي آقاي دكتر كريم آذربايجاني روز چهارشنبه مورخ 25/11/96 ساعت 30/11 نيمروز در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/24
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal