دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي عبدالعلي نكهت دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

          دفاع از رساله آقاي عبدالعلي نكهت دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان: «تحليل سياست پولي براساس نتايج قاعده فريدمن: (مطالعه موردي- افغانستان)» به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي روز چهارشنبه مورخ 25/11/96 ساعت 1 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/23
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal