برگزاري مسابقات ورزشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

برگزاري مسابقات ورزشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

برگزاري مسابقات ورزشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

معاونت فرهنگي با همكاري اداره تربيت بدني برگزار ميكند:
 
برگزاري مسابقات ورزشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
زمان : سه شنبه 96/11/17 ساعت 12:30
مكان : محوطه ساختمان جديد دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
همراه با اهداي جوايز نفيس ورزشي
تاریخ:
1396/11/16
تعداد بازدید:
65
منبع:
Powered by DorsaPortal