جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي عباس نيازي دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي...

جلسه دفاع آقاي عباس نيازي دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي
با عنوان : تبيين قواعد مسئوليت مدني ناشي از فعل اشياء
استاد راهنما : دكتر يزدانيان               استاد مشاور: دكتر جلالي
زمان : شنبه 21 بهمن ماه 96 ساعت 11/30 
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم اتاق كنفرانس 
تاریخ:
1396/11/15
تعداد بازدید:
80
منبع:
Powered by DorsaPortal