جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم ثقفي دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي...

جلسه دفاع خانم ثقفي دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي
باعنوان :نقش تعهد ايمني در مسئوليت مدني مربوط به حرفه پزشكي در حقوق ايران و فرانسه 
استاد راهنما : دكتر يزدانيان            استاد مشاور: دكتر جلالي
زمان : شنبه 21 بهمن ماه 96 ساعت 9/30 صبح
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم اتاق كنفرانس
 
تاریخ:
1396/11/15
تعداد بازدید:
78
منبع:
Powered by DorsaPortal