دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم بهناز مقاره‌عابد دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي


         دفاع از رساله خانم بهناز مقاره‌عابد دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل اقتصادي بحران‌هاي بانكي در كشورهاي
D8 : درس‌هايي براي بانكداري در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي روز يك‌شنبه مورخ 29/11/96 ساعت 11 نيمروز در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
تاریخ:
1396/11/15
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal