دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم هاله مظاهري دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

        دفاع از رساله خانم هاله مظاهري دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تاثير نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌هاي اقتصادي صنعت نساجي ايران» به راهنمايي خانم دكتر خديجه نصراللهي روز چهار‌شنبه مورخ 18/11/96 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/11/10
تعداد بازدید:
92
منبع:
Powered by DorsaPortal