دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي علي رضواني دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

        دفاع از رساله آقاي علي رضواني دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارزيابي كارايي گمركات استان سيستان و بلوچستان با استفاده از فن تحليل پوشش پنجره‌اي داده‌ها» به راهنمايي آقاي دكتر هوشنگ شجري روز دو‌شنبه مورخ 18/10/96 ساعت 9 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/10/13
تعداد بازدید:
74
منبع:
Powered by DorsaPortal