جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه دانشجوي دكتري روابط بين الملل روز شنبه 25 آذر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله خانم پريسا شاه محمدي دانشجوي دكتري روابط بين الملل تحت عنوان" بررسي پيامدهاي ابتكار كمربند راه چين براي ايران»" به راهنمايي آقايان دكتر عنايت اله يزداني و دكتر نوذر شفيعي و مشاورت آقاي دكتر علي اميدي  روز شنبه 96/9/25 ساعت 11 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
167
منبع:
Powered by DorsaPortal