جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه دانشجوي دكتري روابط بين الملل روز شنبه 25 آذر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي مصطفي خيري دانشجوي دكتري روابط بين الملل تحت عنوان" سياست خارجي تركيه در قبال حكومت اقليم كردستان عراق 2016-2002»" به راهنمايي آقايان دكتر عنايت اله يزداني و دكتر علي اميدي و مشاورت آقاي دكتر محمدعلي بصيري  روز شنبه 96/9/25 ساعت 15 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/09/19
تعداد بازدید:
88
منبع:
Powered by DorsaPortal