دفاع اقاي محمود دانيالي دانشجوي دكتراي مديريت
دفاعيه دانشجوي دكترا مديريت بازرگاني
اقاي محمود دانيالي دانشجوي دكتراي مديريت روز شنبه 29/7/96 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد عنوان : طراحي الگوي جامع جانشين پروري
تاریخ:
1396/07/29
تعداد بازدید:
127
منبع:
Powered by DorsaPortal