جلسه دفاع - گروه حقوق

جلسه دفاع خانم اسماعيلي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع خانم اسماعيلي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
با عنوان : تحليل آئين نامه ميانجيگري در امور كيفري مصوب 92 بر اساس اصول عدالت ترميمي 
اساتيد راهنما : دكتر خسروشاهي - دكتر توسلي            استاد مشاور: دكتر پوربافراني
زمان : شنبه 1396/7/29 ساعت 12/30
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه اول كلاس 21 
تاریخ:
1396/07/26
تعداد بازدید:
124
منبع:
Powered by DorsaPortal