جلسه دفاع - گروه حقوق

جلسه دفاع خانم اكبري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي...

جلسه دفاع خانم اكبري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان :چالش هاي ناظر بر درجه بندي جرائم تعزيري در قانون مجازات اسلامي 92
استاد راهنما : دكتر خسرشاهي         استاد مشاور : دكترپوربافراني
زمان : چهارشنبه 1396/7/26 ساعت 12/30
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه همكف كلاس 24 
تاریخ:
1396/07/26
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal