دفاع خانم مريم موسوي دانشجوي ارشد مديريت
دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت
خانم مريم موسوي دانشجوي ارشد مديريت روز يكشنبه 30/7/96 ساعت 12:30 در اتاق كنفرانس از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal