دفاع خانم مريم موسوي دانشجوي ارشد مديريت

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت

خانم مريم موسوي دانشجوي ارشد مديريت روز يكشنبه 30/7/96 ساعت 12:30 در اتاق كنفرانس از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.

تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
82
منبع:
Powered by DorsaPortal