دفاعيه خانم پريسا پور رمضاني دانشجوي ارشد مديريت بازاريابي
دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي
خانم پريسا پور رمضاني دانشجوي ارشد مديريت بازاريابي روز چهارشنبه 26/7/96 ساعت 14 در اتاق شورا دفاع خواهد كرد.
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal