دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008

دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان

دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008«ارزيابي تأثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تأكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

دفاع دكتري خانم ريحانه هاديان به شماره دانشجويي 921911097008«ارزيابي تأثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تأكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  » در تاريخ 25/7/96 ساعت 2تا 30/3
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
177
منبع:
Powered by DorsaPortal