جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه حسين يارمحمديان دانشجوي دكتري روابط بين الملل روز شنبه 29 مهر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي حسين يارمحمديان دانشجوي دكتري روابط بين الملل تحت عنوان" آينده پژوهي روابط ايران و تركيه تا 2023" به راهنمايي آقايان دكتر علي اميدي و مشاورت آقايان دكتر شهروز ابراهيمي و دكتر سعيد صمدي  روز شنبه 96/7/29 ساعت 14 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.


pasting
تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal