دفاع آقاي مهدي اقبال مجددانشجوي ارشد كارافريني

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت

آقاي مهدي اقبال مجددانشجوي ارشد كارافريني روز يكشنبه 23/7/96 ساعت 30/11 در محل اتاق شورا از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.

تاریخ:
1396/07/23
تعداد بازدید:
47
منبع:
Powered by DorsaPortal