جلسه دفاعيه آقاي حسين مهديان دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهارشنبه 26 مهر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي حسين مهديان دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تحليل سياست امنيت ملي ج.ا.ايران در پرونده هسته اي در چارچوب نظريه سازه انگاري " به راهنمايي آقايان دكتر علي علي حسيني و دكتر عليرضا آقاحسيني روز چهارشنبه 96/7/26 ساعت 10:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/07/22
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal