جلسه دفاعيه آقاي ساسان كرمشاهي دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهارشنبه 26 مهر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي ساسان كرمشاهي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" شالوده شكني دموكراسي استعلايي و تحليل گفتمان مردم سالاري ديني در ايران معاصر " به راهنمايي آقايان دكتر عليرضا آقاحسيني و دكتر سيد جواد امام جمعه زاده  روز چهارشنبه 96/7/26 ساعت 15 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/07/22
تعداد بازدید:
82
منبع:
Powered by DorsaPortal