دفاع آقاي صهيب قربان زاده به شماره دانشجويي931930104002

دفاع آقاي صهيب قربان زاده

دفاع آقاي صهيب قربان زاده به شماره دانشجويي931930104002 با عنوان :«تأثير نوسان جريان نقد عملياتي و ساختار سرمايه و سررسيد هاي متفاوت بدهي شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع آقاي صهيب قربان زاده  به شماره دانشجويي931930104002 با عنوان :«تأثير نوسان جريان نقد عملياتي و ساختار سرمايه و سررسيد هاي متفاوت بدهي  شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» مورخ 26/7/96 ساعت 12-45/9 محل دفاعيه : اتاق شورا طبقه 3
تاریخ:
1396/07/19
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal