جلسه دفاعيه اولين فارغ التحصيل دكتري روابط بين الملل

جلسه دفاعيه اولين فارغ التحصيل دكتري روابط بين الملل روز سه شنبه 25 مهر برگزار خواهد شد

جلسه دفاع از رساله آقاي رهبر طالعي حور دانشجوي دكتري روابط بين الملل تحت عنوان" تجزيه و تحليل رفتارهاي متعارض ايران و آمريكا در خاورميانه و نظام بين الملل بر اساس نظريه نئوگرامشي " به راهنمايي دكتر علي اميدي و مشاورت دكتر نوذر شفيعي روز سه شنبه 96/7/25  ساعت 8 صبح در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/07/19
تعداد بازدید:
129
منبع:
Powered by DorsaPortal