دفاعيه خانم پريسا رفعتي دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني (رقتارسازماني و مديريت منابع انساني )
دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت
دفاعيه خانم پريسا رفعتي دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني- گرايش منابع و رفتار روز شنبه مورخ 22/7/96 - ساعت 14 - مكان: سالن اجتماعات دانشكده پرديس
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
62
منبع:
Powered by DorsaPortal