دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي اميد رحمتي‌آدرمنابادي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته اقتصاد اسلامي

          دفاع از رساله آقاي اميد رحمتي‌آدرمنابادي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته اقتصاد اسلامي تحــت عنـوان: «تحليل اقتصادي ناپايداري درآمد موسسات بخش سوم» به راهنمايي آقايان: دكتر محمد واعظ‌برزاني و دكتر مهدي طغياني‌دولت‌آبادي روز سه‌شنبه مورخ 28/6/96 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/06/26
تعداد بازدید:
86
منبع:
Powered by DorsaPortal