آيين استقبال از جديد الوردها (مقطع كارشناسي )

آيين استقبال از جديد الوردها (مقطع كارشناسي )

.

معاونت فرهنگي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار مي كند:

آيين استقبال از جديد الورودها

مقطع كارشناسي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

مكان

زمان

رشته

رديف

طبقه دوم

اتاق كنفرانس

10/7/96

ساعت 10:30 – 9

علوم سياسي

1

طبقه دوم

اتاق كنفرانس

10/7/96

ساعت 12 – 10:30

اقتصاد

2

طبقه دوم

اتاق كنفرانس

11/7/96

ساعت 10:30 - 9

حسابداري

3

طبقه دوم

اتاق كنفرانس

11/7/96

ساعت 12 – 10:30

حقوق

4

طبقه دوم

اتاق كنفرانس

12/7/96

ساعت 10:30 - 9

مديريت

5

تاریخ:
1396/06/25
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal