دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سميرا رسولي فرح دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي


          دفاع از رساله خانم سميرا رسولي‌فرح دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان:
«تاثير تغييرات تكنيكي هدايت شده بر اشتغال و مصرف انرژي در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر عليمراد شريفي روز دوشنبه مورخ 27/6/96 ساعت 12 ظهر در محل كلاس 26 دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
تاریخ:
1396/06/22
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal