دفاع خانم شيما ساري پور دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي

دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي

خانم شيما ساري پور دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي روز يكشنبه 26/6/96 در محل اتاق شورا از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.

تاریخ:
1396/06/14
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal