دفاع خانم شيما ساري پور دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي
دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي
خانم شيما ساري پور دانشجوي كارشناسي ارشد بازاريابي روز يكشنبه 26/6/96 در محل اتاق شورا از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.
تاریخ:
1396/06/14
تعداد بازدید:
45
منبع:
Powered by DorsaPortal