دفاع اقاي نبي اله كهن دانشجوي دكترا
دفاعيه دانشجوي دكتراي مديريت
اقاي نبي اله كهن دانشجوي دكترا ي مديريت بازرگاني روز يكشنبه 12/6/96 ساعت 30/13 در كلاس 28 از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.
تاریخ:
1396/06/11
تعداد بازدید:
49
منبع:
Powered by DorsaPortal