دفاع اقاي نبي اله كهن دانشجوي دكترا

دفاعيه دانشجوي دكتراي مديريت

اقاي نبي اله كهن دانشجوي دكترا ي مديريت بازرگاني روز يكشنبه 12/6/96 ساعت 30/13 در كلاس 28 از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.

تاریخ:
1396/06/11
تعداد بازدید:
74
منبع:
Powered by DorsaPortal