دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاعيه آقاي احسان كاظمي دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي احسان كاظمي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" فهم گفتماني رابطه نظريه سياسي و كنش سياسي در سير تحول انديشه سياسي غرب " به راهنمايي آقاي دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و دكتر علي علي حسيني و مشاورت دكتر عليرضا آقاحسيني روز سه شنبه 96/6/7 ساعت 10 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/05/31
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal