دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فاطمه فرزين دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم فاطمه فرزين دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارائه يك سيستم از پيش هشداردهنده بحران‌هاي پولي براي اقتصاد ايران» به راهنمايي آقاي دكتر احمد گوگردچيان روز يكشنبه مورخ 22/5/96 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1396/05/14
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal