جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي مسعود مطهري نسب سه شنبه 2 خرداد برگزار مي گردد

جلسه دفاع از رساله آقاي مسعود مطهري نسب دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" روش شناسي تمدن نوين اسلامي در تعامل وحدت گرايي و كثرت گرايي" به راهنمايي آقاي دكتر عليرضا آقاحسيني و مشاورت دكتر امير مسعود شهرام نيا روز سه شنبه 96/3/2 ساعت 15 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1396/02/27
تعداد بازدید:
185
منبع:
Powered by DorsaPortal