تاريخ امتحان جامع دانشجويان دكتري گروه مديريت

تاريخ امتحان جامع دانشجويان دكتري گروه مديريت

امتحان جامع دانشجويان دكتري گروه مديريت در تاريخ هاي ذيل برگزار خواهد شد:
 
مديريت بازرگاني - گرايش بازاريابي                                      يكشنبه 31 ارديبهشت 96 كتبي از ساعت 8 صبح الي 16
                                                                                                        دوشنبه 1 خرداد 96  مصاحبه 
 
مديريت بازرگاني - گرايش منابع انساني و رفتار سازماني              سه شنبه 23 خرداد 96 كتبي از ساعت 8 صبح الي 16
                                                                                                       چهارشنبه 24 خرداد 96 مصاحبه 
 
مديريت صنعتي هر دو گرايش                                            سه شنبه 23 خرداد 96 كتبي از ساعت 8 صبح الي 16
                                                                                                       چهارشنبه 24 خرداد 96 مصاحبه 
 
  مهندسي مالي                                                             سه شنبه 23 خرداد 96 كتبي از ساعت 8 صبح الي 16
                                                                                                                       چهارشنبه 24 خرداد 96 مصاحبه 
 
 
 
تاریخ:
1396/02/26
تعداد بازدید:
115
منبع:
Powered by DorsaPortal