كرسي نظريه پردازي مروش‌شناسي كل نگر در علم اقتصاد

برگزاري اولين پيش اجلاسيه (سي و ششمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « روش شناسي كل نگر در علم اقتصاد

برگزاري اولين پيش اجلاسيه (سي و ششمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « روش شناسي كل نگر در علم اقتصاد

اولين پيش اجلاسيه (سي و ششمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « روش شناسي كل نگر در علم اقتصاد» توسط دكتر عبدالحميد معرفي محمدي و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد.

اين كرسي از سلسله اجلاسيه هاي نظريه پردازي اين دانشگاه اصفهان است كه در روز چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 10:00در تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار مي گردد.

در اين كرسي جناب آقاي دكتر اميري تهراني، جناب آقاي دكتر مقدم، جناب آقاي دكتر زري باف به عنوان ناقد و جناب آقاي دكتر واعظ برزاني، جناب آقاي دكتر نصيري اقدم، جناب آقاي دكتر حسيني به عنوان داور پيش اجلاسيه حضور دارند.

مديريت اين جلسه را جناب آقاي دكتر مهدي طغياني برعهده دارند و ناظر اين جلسه جناب آقاي دكتر مهدي انتظاري مي باشند.
تاریخ:
1396/02/25
تعداد بازدید:
119
منبع:
Powered by DorsaPortal