.

دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي

.

جلسه دفاع از رساله آقاي داود نجفي دوركي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تجزيه و تحليل رابطه ميان سياست، اقتصاد و ايدئولوژي در ايران پس از انقلاب" به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر عباس حاتمي روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 10 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1396/02/24
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal