دفاعيه آقاي مهدي نصر دانشجوي دكتري گروه مديريت - گرايش منابع و رفتار

دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت

دفاعيه آقاي مهدي نصر دانشجوي دكتري گروه مديريت- روز چهارشنبه مورخ 17/3/96 ساعت 10 صبح - در محل اتاق شواري دانشكده اقتصاد جديد برگزار خواهد شد

تاریخ:
1396/02/19
تعداد بازدید:
140
منبع:
Powered by DorsaPortal