دفاعيه آقاي مهدي نصر دانشجوي دكتري گروه مديريت - گرايش منابع و رفتار
دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت
دفاعيه آقاي مهدي نصر دانشجوي دكتري گروه مديريت- روز چهارشنبه مورخ 17/3/96 ساعت 10 صبح - در محل اتاق شواري دانشكده اقتصاد جديد برگزار خواهد شد
تاریخ:
1396/02/19
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal