گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي مختار روديجاني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي مختار روديجاني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
باعنوان قلمرو انطباق مقررات ثبت مالكيت معنوي ايران با مقررات متحدالشكل بين المللي
زمان : دوشنبه 1396/2/18 ساعت 12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
استاد راهنما : دكتر جلالي        استاد مشاور: دكتر يزدانيان 
تاریخ:
1396/02/18
تعداد بازدید:
99
منبع:
Powered by DorsaPortal