جلسه دفاع از رساله خانم مليحه رمضاني دانشجوي دكتري علوم سياسي

دفاعيه دانشجوي دكتري علوم سياسي

.

جلسه دفاع از رساله خانم مليحه رمضاني دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تبيين سناريوهاي آينده جريانهاي سياسي در ايران 1404" به راهنمايي آقايان دكتر سيدجواد امام جمعه زاده و دكتر اميرمسعود شهرام نيا روز يكشنبه 96/2/24 ساعت 17 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1396/02/16
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal