دفاع حسين معمارزاده به شماره دانشجويي 921911094009

دفاع حسين معمارزاده

دفاع حسين معمارزاده به شماره دانشجويي 921911094009 با عنوان : بررسي تأثير اندازه شركت، ساختار سرمايه ، نقدينگي و عملكرد شركت بر ارزش شركت در گروه شركت هاي بزرگ و كوچك

دفاع حسين معمارزاده  به شماره دانشجويي 921911094009  با عنوان : « بررسي تأثير اندازه شركت، ساختار سرمايه ، نقدينگي و عملكرد شركت بر ارزش شركت در گروه شركت هاي بزرگ و كوچك » در تاريخ 22/12/95 ساعت 10-8

تاریخ:
1395/12/14
تعداد بازدید:
141
منبع:
Powered by DorsaPortal