گروه حقوق - اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ورودي 95 تعيين استاد راهنما...

 دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ورودي 95 جهت تعيين استاد راهنما
در اسرع وقت به اساتيد مربوطه مراجعه و پس از تكميل  و امضاء فرم توسط استاد و دانشجو 
فرم مذكور را تحويل دفتر گروه نمايند. 
تاریخ:
1395/12/11
تعداد بازدید:
128
منبع:
Powered by DorsaPortal