دفاع نرگس مؤذني به شماره دانشجويي 921911104008
دفاع نرگس مؤذني
دفاع نرگس مؤذني به شماره دانشجويي 921911104008 با عنوان :‌«تأثير اطمينان بيش از حد مديران بر بازده تعديل شده و نوسان بازده سهام »

دفاع نرگس مؤذني به شماره دانشجويي 921911104008 با عنوان :‌«تأثير اطمينان بيش از حد مديران بر بازده تعديل شده و نوسان بازده سهام » مورخ 8/12/95 ساعت 30/8-10 - اتاق شورا اقتصاد جديد

تاریخ:
1395/12/02
تعداد بازدید:
114
منبع:
Powered by DorsaPortal