دفاع پايان نامه مريم زماني نوكابادي به شماره 931919094003

دفاع پايان نامه مريم زماني نوكابادي

دفاع پايان نامه مريم زماني نوكابادي به شماره 931919094003 با عنوان : تأثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر ريسك سقوط قيمت آتي سهام

دفاع پايان نامه مريم زماني نوكابادي به شماره 931919094003 با عنوان : تأثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر ريسك سقوط قيمت آتي سهام در ساعت 30/11 الي13  مورخ 8/12/95 در محل اتاق شورا 

تاریخ:
1395/11/30
تعداد بازدید:
193
منبع:
Powered by DorsaPortal